Downloads

Belangrijke en informatieve bestanden kan je hier vinden.
Van technische datasheets tot videobestanden.
Let op: de meeste files zijn in Acrobat Reader formaat (PDF). Zorg ervoor dat u over de laatste versie van Acrobat Reader beschikt.

Technische informatiebladen

PremiumShield ELITE SH (glans)

Download

Artikelnummer: PSH-3495

PremiumShield BLACK (glans)

Download

Artikelnummer: PS-B-3485

PremiumShield MATTE (mat)

Download

Artikelnummer: PS-MT-3485

PremiumShield ELITE GEN-2

Download

Artikelnummer: PS-3480

PremiumShield SMOKE (getint)

Download

Artikelnummer: PS-S-3485

Garantie, Vragen en Onderhoud

Download

A4 blad met alle vragen, archumenten en onderhoudsinstructies. Bovendien worden de garantievoorwaarden beschreven.

Software (CutStudio V2.0)

PremiumShield CutStudio V2.0

Download

Artikelnummer: PS-STUDIO-2014
Demoversie is gewoon bruikbaar. Log in met deze gegevens: Username: DemoUser Wachtwoord: demo123!

Cutstudio V2.0 infoblad

Download

PDF formaat met uitleg over het programma en de voordelen daarvan

Folders & Promotiemateriaal

Folder consument

Download

A5 formaat (gevouwen) folder voor de consument met alle belangrijke informatie en uitleg over paint protection.

Spiegelhanger

Download

Wordt na montage aan de spiegel in de auto opgehangen. Deze hanger bevat onderhoudinstructies e.d.

Promovideo (7min)

Download

Video voor promotiedoeleinden op tv scherm tijdens beurzen, in showrooms of bijeenkomsten. Mpeg 4 formaat, 700mb


DISCLAIMER
Alle door PremiumShield en haar dealers gepubliceerde verklaringen, technische informatiebladen en aanbevelingen zijn gebaseerd op testresultaten waarvan wij op de betrouwbaarheid en de inacht-neming van de toleranties van de apparatuur zijn uitgegaan die voor de bepaling van deze specifieke waarden zijn gebruikt. Wij kunnen de precisie en volledigheid daarvan niet garanderen en kunnen in verband hiermee ook geen aansprakelijkheid accepteren. Wederverkoper en leverancier zijn niet aansprakelijk voor letsel, winstderving of beschadiging(en) als gevolg van het gebruik door, of de onbruikbaarheid van dit product voor de koper. Noch verkoper, noch producent, noch leverancier zijn bovendien aansprakelijk voor kosten die bij de verwerking of het bedrukken van het product ontstaan. Alvorens het product in gebruik wordt genomen, moet de gebruiker de geschiktheid ervan voor de beoogde toepassing zelf testen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke risico’s en aansprakelijkheden in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik van het product. Andersluidende verklaringen of aanbevelingen zijn nietig, ofwel ongeldig, behalve als deze in de technische informatie zijn gepubliceerd of in een door een bevoegde verantwoordelijke van de verkooporganisatie, de leverancier of de fabrikant eigenhandig ondertekende overeenkomst staan vermeld.